Villkor för vinterförvaring av husvagnar, båtar och bilar

1. Inställning och uthämtning sker på överenskommen dag och tid. Ett antal datum för inställning och uthämtning föreslås av Valinge Gård, men fungerar ingen av dessa tider bokas en annan tid efter överenskommelse.

2. Inställning sker tidigast 1 september. Uthämtning sker senast 1 juni. Vid senare uthämtning debiteras kunden för en sommaruppställningsplats, 2.800 kr.

3. Hyresvärden håller lokalen försäkrad. Kunden ska hålla sin egendom försäkrad. Hyresvärden har alltså inget ansvar för den egendom som förvaras.

4. Gasflaskor eller brandfarlig vätska får inte förvaras i fordonet.

5. Huvudströmbrytare ska vara frånslagen eller batterier ska vara bortkopplade.

6. Mat eller annat material som kan locka skadedjur får inte förvaras i fordonet.

7. Kunden äger tillträde till lokalen endast efter överenskommelse med hyresvärden.

8. Vid uttag ska giltig ID-handling kunna uppvisas.