Tyra Kleens samling

Tyra Kleen var en spännande och mångfacetterad konstnär. Hon föddes 1874, som yngsta barn till diplomaten Rikard Kleen och hans hustru Amalia, född Wattrang.

Tyra och hennes syskon, Ingeborg och Nils, fick en kosmopolitisk uppväxt i och med faderns tjänst i olika länder. Valinge var den fasta punkten i familjens tillvaro. 

Redan i unga år, ritade och målade Tyra. Hon skrev även små berättelser som hon illustrerade själv. Tyra studerade konst i Tyskland, Frankrike och Italien.
Sitt vuxna liv tillbringade Tyra ofta på resande fot, även om hennes fasta punkt från 1910 var Lidingö. Tyra reste alltid ensam och världen var hennes inspirationskälla och resmål. 

Tyra dog 1951 och testamenterade allt till riddarhuset. Sedan 2013 förvaltas hennes kvarlåtenskap på Valinge där vi visar ett urval av hennes konst. Enskilda och grupper upp till ca 30 personer hälsas välkomna efter överenskommelse.
Kaffe/te med vetebröd, mjuk kaka och småkaka för 50 kr/pers kan beställas i samband med bokningen. Alternativt kaffe/te, smörgås och kaka för 60 kr/pers. 

Kontakta oss på: tyra.kleen@valingegard.se eller 070-37 74000.


Bortglömt konstnärskap förändrade Karins liv

Slumpen ställde Karin Ström Lehander, konstvetare i Linköping, inför en herrgårdsflygel full av det orörda arvet efter konstnären Tyra Kleen.

Läs mer på universitetslararen.se


Tyra Kleen - bokillustratören - på Riddarhuset 2017

Mellan 31 maj och 27 oktober 2017 ställs Tyra Kleen ut på Riddarhuset i Stockholm.
Läs mer på Riddarhusets hemsida.


Boken finns att köpa på Adlibris, Bokus och CDON.

Läs Martin Ackerfors recension av Tyra Kleen-boken.

Bok om Tyra Kleen

Att sammanfatta en persons innersta väsen med ett enda ord är naturligtvis inte möjligt, men inget annat ord kan bättre beskriva konstnärinnan Tyra Kleen än frihetslängtande.

Den frihet Tyra Kleen sökte var frihet från mannens dominanta ställning och familjelivets instängdhet, frihet från den dogmatiska religionens regler, industrisamhällets ekonomiska logik, naturvetenskapens lagbundenhet och den realistiska konstens själlösa avbildning. Det var inget enkelt vägval för en kvinna vid förra sekelskiftet, men hon var beredd att fullt ut ta konsekvenserna av det.

Genom fyra personers ögon berättar den här boken den fascinerande historien om konstnärinnan Tyra Kleen. "Jag är vagabond av födsel och ohejdad vana", lär hon ha sagt. Tyras konstnärliga och litterära skapande tog henne långt ifrån Sverige - till Frankrike, Italien och Bali.