På Valinge Gård fanns redan på 1800-talet en grönsaks- och fruktodling som gårdens trädgårdsmästare skötte om. Skörden räckte till att försörja de boende på gården, och överskottet såldes i gårdens lilla konsumbutik eller på torget i Nyköping. Konsumbyggnaden och trädgårdsmästarbostaden finns kvar, men odlingarna är borta sedan länge.

Från 2020 har marken fått liv igen i en ny ekologisk äppelodling. Bland blomsterängar och bokträd, på en sydsluttning bredvid trädgårdsmästarens gamla bostad, sitter nu nya äppelträd av både traditionella och moderna äppelsorter. Under de kommande åren kommer 4.000 - 5.000 träd att planteras, av sorterna Discovery, Aroma/Amorosa, Holsteiner Cox, Santana, Rubinola, Katja, Folke och Åkerö. Den största delen av skörden kommer att säljas lokalt som bordsfrukt, och en del kommer att mustas.